ระงับเหตุไฟไหม้ บ้านโนนสูง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลไฮหย่อง ได้ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ บ้านโนนสูง หมู่4 ตำบลศรึจำปา อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ใส่ความเห็น