การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลไฮหย่องเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลไฮหย่อง

ใส่ความเห็น