เทศบาลตำบลไฮหย่องออกตรวจเยี่ยมด่านตรวจบริการประชาชน

วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายสมชาย สัพโส นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และ ลูกจ้างพนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับด่านตรวจบริการประชาชนด่านหลักบ้านฝั่งแดง ด่านรองบ้านอุ่มเหม้า และบ้านเชียงแสน พร้อมมอบกาแฟให้กับชุด อปพร. และ อสม. ผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในเขตตำบลไฮหย่อง

ใส่ความเห็น