ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.2564-2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565

ใส่ความเห็น