เทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายสมชาย สัพโส นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ จ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ (นายอำเภอพังโคน) และ นางสาวจินตนาพร วงศ์ศรีลา (ท้องถิ่นอำเภอพังโคน)

ใส่ความเห็น