ประกาศ ร่างขอบเขตงาน โครงการจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 1 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ประกาศ ร่างขอบเขตงาน โครงการจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 1 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

CamScanner 01-21-2022 09.26

ใส่ความเห็น