หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

รวมองค์ความรู้การบรรยายสด ตามโครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ อปท ด้วยการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง(กองตรวจสอบบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง)

กำหนดการฝึกอบรม วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 […]

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลไฮหย่อง รับมอบนโยบายคณะผู้บริหารออกพื้นที่พัฒนา ตัด ถางหญ้าและต้นไม้ที่กีดขวางทางสาธารณะถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลไฮหย่อง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลไฮหย่อง รับมอบนโ […]

หน้าต่อไป