ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผีโขนเกมส์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกลู)

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผีโขนเกมส์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกลู)