ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมกิจกรรมปลูกจิตรสำนึกการร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมกิจกรรมปลูกจิตรสำนึกการร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงเทศบาลตำบลไฮหย่อง

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผีโขนเกมส์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกลู)

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผีโขนเกมส์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกลู)