หมวดหมู่: ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเบ็น หมู่ ๕ ถึงบ้านเชียงแสน หมู่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโจด หมู่ ๓ ถึงบ้านอุ้มเหม้า หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านเชียงแสน หมู่ที่ ๑๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ยาว หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านเชียงแส […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านไฮหย่อง หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านไฮหย่อง […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกกด หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล […]

หน้าต่อไป