การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 และเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562

และเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2563

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไฮหย่อง