หมวดหมู่: ข่าวประกาศ

การกำหนดสถานที่และจำนวน ในการปิดประกาศและการติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่ […]

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไฮหย่อง อำเ […]

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม  

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นคณะกร […]

หน้าต่อไป