แจ้งขอความร่วมมือดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ 2563

แจ้งขอความร่วมมือดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 12 พ.ย.2562 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการศยช.ตำบลไฮหย่องร่วมดำเนินการออกตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายไพโรจน์ ต้องลี้พล ได้รับความเดือดร้อนถนนชำรุด ณ หมู่ที่ 5 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จากข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ เทศบาลตำบลไฮหย่องจะดำเนินการซ่อมแซมถนนพื้นที่ดังกล่าวในเบื้องต้น.

วันที่ 12 พ.ย.2562 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการศยช.ตำบลไฮหย่องร่วมดำเนินการออกตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายไพโรจน์ ต้องลี้พล ได้รับความเดือดร้อนถนนชำรุด ณ หมู่ที่ 5 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จากข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ เทศบาลตำบลไฮหย่องจะดำเนินการซ่อมแซมถนนพื้นที่ดังกล่าวในเบื้องต้น.