หมวดหมู่: ข่าวสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคั […]

ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียน น้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นหน้าร้านกาแฟดอยช้าง อ.พังโคน จ.สกลนคร

ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียน น้ำเสียส่งกลิ่นเห […]

ประชุมประชาคมความร่วมมือท้องถ่ินตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ผู้บริหารพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลไฮหย […]

วันที่ 24 เมษายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลพังโคน สาธารณสุขพังโคน และปกครองอำเภอพังโคนออกตรวจร้านค้าขายไก่ย่างพังโคนริมทาง ให้แนะนำระเบียบร้านค้าริมทางหลวงและมาตรการณ์ป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19เกี่ยวกับการนั่งภายในร้านค้าและความสะอาดภายในร้านค้า ให้ไปตามระเบียบการประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 24 เมษายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ […]

ออกร่วมตรวจติดตามผล โรงสีลี้นำเซ็ง ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัด,สิ่งแวดล้อมจังหวัด,สาธารณสุขอำเภอพังโคน

ออกร่วมตรวจติดตามผล โรงสีลี้นำเซ็ง ร่วมกับอุตสาหกรรมจัง […]

คณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไฮหย่อง

คณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพ […]

นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องมอบหมายท่านรองฯไพวรรณ์ นวนสีแก้ว ร่วมพิธีลงนาม mou ลดการใช้ถุงพลาสติกและการจัดการขยะอินทรีย์ตามโครงการจังหวัดสกลนคร สะอาด พื้นที่อำเภอพังโคน

นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องมอบหมายท่านรองฯไพวรรณ์ นวนสีแก้ว […]

หน้าต่อไป