ตรวจ Antigen Rapid Test ผ่านระบบยืนยันตัวตน App เป๋าตัง

ตรวจ Antigen Rapid Test ผ่านระบบยืนยันตัวตน App เป๋าตังโดยมีเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ออกมาให้ความรู้พร้อมชุดตรวจ

ประชุมผู้นำชุมชนอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขงบประมาณ บ้านละ 20,000 บาท

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไม้ยูคา ม.9

พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

วันที่ 17 สิงหาคม 2564กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19หลักจากที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเกิน 5 วันแล้วที่หมู่17,10และ15

พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 11,13 ส.ค. 64

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19หลักจากที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเกิน 5 วันแล้วที่หมู่ 1-3-6-7และ11 เมื่อวันที่ 11-13สิงหาคม 2564

เปิดศูนย์พักคอยสำหรับผู้มีผลตรวจโควิดเบื้องต้นเป็นบวก บ้านฝั่งแดง

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลไฺฮหย่องเปิดศูนย์พักคอยสำหรับผู้มีผลตรวจโควิดเบื้องต้นเป็นบวก บ้านฝั่งแดงโดยมี จ่าสิบเอก คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน เป็นประธานเปิดศูนย์พักคอยสำหรับผู้มีผลตรวจโควิดเบื้องต้นเป็นบวก และได้รับความอนุเคราะห์น้ำดื่ม เสื้อผ้าจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร นายพัฒนา สัพโส ได้ให้คำเเนะนำ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมสถานที่พักสำหรับผู้มีผลตรวจโควิดเบื้องต้นเป็นบวก บ้านฝั่งแดง

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไฮหย่อง ครั้งที่ 7-2564

นายสมชาย สัพโส นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไฮหย่อง ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง

 

พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่21 ก.ค.2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 หมู่ 7 หมู่ 14 และหมู่ 15 หลักจากที่ผู้ป่วยรักษาตัวหายจากเชื้อโควิด-19และกลับมาพักรักษาตัวต่อที่บ้าน

 

 

 

ทำความสะอาด Big Cleaning Day Covid-19 รอบ3

เทศบาลตำบลไฮหย่องทำความสะอาด Big Cleaning Day Covid-19 รอบ3 ทีสำนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

กิจกรรมปลูกป่า วัดเจติยานุสรณ์ บ้านสงเปลื่อย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาศฉลองพระชนมายุ ๖๖ พรรษา  ณ วัดเจติยานุสรณ์ บ้านสงเปลื่อย ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร