หมวดหมู่: ข่าวสารกองการศึกษา

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องเป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็กและเยาวชนในตำบลไฮหย่อง ในวันอังคาร ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมี คณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮหย่อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องเป็นประธานเปิ […]

เทศบาลตำบลไฮหย่อง นำโดยท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง ได้ดำเนินการแจกจ่ายอาหารกลางวันสำหรับเด็ก จำนวน 4 ศูนย์และเป็นการดูแลของเทศบาล จำนวน 1 ศูนย์ ในสังกัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง จากวิกฤต covid -19

  การจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด […]

ท่านพงษ์ศักดิ์ ศรีสร้อย รองนายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ และร่วมมอบของขวัญวันเด็กให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { [...]

ท่านนายกสนธยา ทิพย์ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ ๒๑ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพังโคน (จำปาสามัคคี)

#gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { [...]

เจ้าหน้าที่ พนักงาน นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน ท้องฟ้าจำลอง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เจ้าหน้าที่ พนักงาน นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมทัศนศึกษาแ […]

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมมหกรรม ๓ ก ( กิน กระตุ้น กระตุก)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง เพื่อยกระดับไอคิวและคุณภาพชีวิต อำเภอพังโคน วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลพังโคน

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมมหกรรม ๓ ก ( กิน กระตุ้ […]

หน้าต่อไป