หมวดหมู่: ข่าวสารงานบุคลากร / ประกาศรับสมัครพนักงาน

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลไฮหย่องครั้งที่ 1

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนัก […]

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่องยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด่านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลไฮหย่อง ปี 2563

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่องยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต […]

หน้าต่อไป