รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานการใช้ใบเสร็จรับเเงินและขออนุมัติปรุเจาะใบเสร็จรับงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

คำสั่งเทศบาลตำบลไฮหย่อง แต่งตั้งพนักงานประเมิน พนักงานสำรวจ และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง

คำสั่งเทศบาลตำบลไฮหย่อง

แต่งตั้งพนักงานประเมิน พนักงานสำรวจ และพนักงานเก็บภาษี

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง

รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและขออนุมัติเจาะปรุใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและขออนุมัติเจาะปรุใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

ท่านภัทรพงษ์ ภูสมปอง ปลัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง จัดอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีอากร กับชาวบ้านในชุมชนตำบลไฮหย่อง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านภัทรพงษ์ ภูสมปอง ปลัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง จัดอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีอากร กับชาวบ้านในชุมชนตำบลไฮหย่อง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562