งานจัดเก็บรายได้ออกพื้นที่สำรวจภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่อง  ประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี  2564


      งานพัฒนารายได้   กองคลังเทศบาบตำบลไฮหย่อง  ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีราคาประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  ประจำปี  2564    เพื่อให้เจ้าของที่ดิน  ผู้ครอบครอง  ผู้ที่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน  ได้ทราบและข้อมูลตรวจข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่  รวมถึงอัตรภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี  ตั้งเเต่ วันที่ 27 มกราคม  2564  เป็นต้นมา

– รายละเอียดตามเอกสารเเนบประกาศ  **รายงาน ภดส.1 ปี 64 (ใช้ในเว็บและลงประกาศ)

ประกาศขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง  

เรื่องขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง  ชุดที่ 1-22 ประจำปี  2564

 


 

ภ.ด.ส.3 ปี64  ภ.ด.ส.3 ปี 64

ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2564

ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2564


         เทศบาลตำบลไฮหย่อง  โดยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง  ได้ดำเนินการให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย,ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปีงบประมาณ 2564  เพื่อเป็นการรับชำระภาษีให้รวดเร็วขึ้นและเป็นการอำนวยความสะดวกเเก่ประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลไฮหย่อง  อีกทั้งเป็นการพบปะพูดคุยถึงปัญญาต่างๆในการชำระภาษีด้วย  โดยมีห้วงระยะเวลา  ระหว่างวันที่ 17-27  พฤษภาคม  2564  และ ระหว่างวันที่  1-7  มิถุนายน  2564    ตั้งเเต่เวลา  09.00 น. - 12.00 น. ที่ผ่านมา  

       ในการดำเนินการที่ผ่านมานั้น ผ่านลุล่วงไปด้วยดี  เทศบาลตำบลไฮหย่องจึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมือเป็นอย่างดี  หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณ โอกาสนี้ด้วย  

 

ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของเทศบาลตำบลไฮหย่อง(ภ.ส.ด.3)

ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.3)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเทศบาลตำบลไฮหย่อง ภ.ส.ด.1

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเทศบาลตำบลไฮหย่อง ภ.ส.ด.1

⇒⇒ภดส.1-ปี-63ประกาศทางเว็ปไซด์ 

เทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2564 หมู่ที่ 17 บ้านฝั่งแดง

เทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2564 หมู่ที่ 17 บ้านฝั่งแดง

เทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2564 หมู่ที่ 12 บ้านสุขเกษม

เทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2564 หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม

เทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2564 หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งแดง

เทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2564 หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งแดง

เทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ2564 หมู่ที่ 11 บ้านดงสวรรค์

เทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ2564 หมู่ที่ 11 บ้านดงสวรรค์