หมวดหมู่: สอบราคา / ประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางเชื่อมหมู่ที่ ๕ – หมู่ที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ […]

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ ๘ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ […]

โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลส์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 208 เมตร หนา 0.05 เมตร บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ ๑๒-หมู่ที่ ๑๗ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลส์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยา […]

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านไฮหย่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านไฮหย่อง […]

แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านไฮหย่อง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างถ […]

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างถน […]

แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการปรับปรุงศ […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร […]

หน้าต่อไป